U bent niet gemachtigd om deze pagina te bekijken

De webserver die u probeert te bereiken, bevat een lijst met IP-adressen die geen toegang hebben tot de website. Het IP-adres dat u gebruikt, staat in deze lijst.

Ga als volgt te werk:

  • Neem contact op met de websitebeheerder als u van mening bent dat u deze map of pagina wel moet kunnen bekijken.

HTTP-fout 403.6 - Verboden: het IP-adres van de client is geweigerd.
Internet Information Services (IIS)


Technische informatie (voor ondersteuningsmedewerkers)

  • Bezoek de website van Microsoft Productondersteuning en zoek naar de woorden HTTP en 403.
  • Open IIS Help in IIS-beheer (inetmgr) en zoek naar de onderwerpen Informatie over beveiliging, De toegang beperken op basis van het IP-adres, Toegangsbeperkingen voor IP-adressen en Informatie over aangepaste foutberichten.