Energiebeheer en laaghangend fruit

Geplaatst op woensdag 24 juni 2015

Bij gebouwen en industrie valt nog veel energie te besparen door het ‘laaghangende fruit’ te plukken. Ook liggen er kansen in de vorm van financiering. Maar weinig installateurs zijn hiermee bekend.

‘Het laaghangende fruit ligt op de grond. Het ligt zo voor het oprapen’. Dat zei Leendert Lam, senior energieconsultant bij Cofely Energy Solutions, op 2 juni tijdens het Ensoc-congres bij de Jaarbeurs in Utrecht. Als voorbeelden van laaghangend fruit noemt hij lege koelkasten, een verlicht maar leeg kantoor en een ruimte dat tegelijkertijd wordt verwarmd en gekoeld. Dat soort energieverspilling is volgens Lam eenvoudig te voorkomen met energiebeheer, door bijvoorbeeld aanwezigheidssensoren te plaatsen voor verlichting en met een gebouwbeheersysteem voor verwarmen en koelen. Ook ventilatie valt hieronder. Volgens hem ligt het fundamentele probleem bij kennis over het energiegebruik in gebouwen. ‘Daarin valt nog een wereld te winnen,’ zegt Lam.

Investeren via ESCo
Volgens Lam ligt de oplossing in het investeren in energiebesparende maatregelen via een Energy Service Company, afgekort ESCo. ‘Doel van een ESCo is het budgetneutraal investeren in energiebesparing. Een bedrijf kan op die manier investeren in een warmte-koude-opslag (WKO) die dertig jaar moet meegaan. Net als bij bankfinanciering stelt ook Cofely financiële eisen aan een ESCo. Een deel van de opbrengst gaat naar de ESCo, het overige deel gaat naar de klant.’ Deze vorm van samenwerking gaat niet vanzelf, vertelt Lam. ‘In het begin heerst nog koudwatervrees, maar als de klant bewuster wordt van het energiegebruik en bijbehorende kosten komt de oplossing al dichterbij: een langjarige relatie op basis van een positieve business case op langere termijn.’

Installateurs
Cofely heeft diverse gebouwen verduurzaamd via een ESCo-constructie, zoals het IJdock-kantoor van het Paleis van Justitie in Amsterdam, de Hogeschool in Ede en het Tilburgse zwembad Stappegoor, vertelt Lam. ‘We maken ook prestatieafspraken met installateurs, zegt Lam. Samenwerking met de installatiebranche is ook belangrijk op gebied van kennisdeling. De Federatie voor Energieconsultants (FedEC) wil daarom nauwere samenwerking met Uneto-VNI, zegt FedEC-voorzitter Sternheim. ‘Installateurs moeten zich blijven bijscholen,’ zegt Sternheim. Volgens toehoorder Henk van Breda, bedrijfstechnicus bij de VU in Amsterdam, is dat een probleem. ‘Ik zie dat het kennisniveau bij installateurs achteruit holt. Binnen tien jaar is er geen kennis meer,’ waarschuwt hij.

Kennisniveau
Het probleem van het kennistekort bij installateurs is al jaren bekend. Volgens vice-voorzitter Claudia Reiner van Uneto-VNI willen veel installateurs hun kennisniveau vergroten. ‘Installateurs moeten vanuit een adviesrol naar de klant kijken. Dat vergt andere competenties. De techniek is er, het geld ook. Nu gaat het erom iets te doen,´ aldus Reiner in dagblad Cobouw. Eén van de acties waar Uneto-VNI aan meewerkt is de voortzetting van het kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA). Hiervoor heeft Uneto-VNI met RVO.nl, FEDA en Holland Pomp Groep een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het kennisnetwerk is in 2011 opgericht om industriële bedrijven in Nederland beter bekend te maken met de mogelijkheden van energiezuinige elektrische aandrijfsystemen.

Elektromotoren
Elektromotorsystemen bepalen voor circa 70% het elektriciteitsverbruik in de industrie. Daar kan 20 tot 30% procent op bespaard worden. Deze kennis wil het kennisnetwerk breder verspreiden. Het wordt hierbij ondersteund vanuit de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie, die RVO.nl uitvoert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Joris Bracke, bestuurder van Uneto-VNI: ‘Het overtuigen van de eindgebruiker van de nut en noodzaak van energiebesparing is nog vaak een uitdaging. Daarvoor is kennisoverdracht essentieel. Ik zie daarin een rol weggelegd voor installateurs, die immers dagelijks bij eindgebruikers over de vloer komen.’

Green Deal
Een initiatief van het kennisnetwerk is de Green Deal Efficiënte Aandrijfsystemen, waaraan 31 bedrijven en instellingen meedoen. Deze partners voeren 35 projecten uit om business cases met efficiënte aandrijfsystemen te ontwikkelen. KEEA-voorzitter Maarten van Werkhoven: ‘Tot nu toe hebben de projecten 12% energiebesparing gerealiseerd. De focus ligt vaak op het verbeteren van de efficiëntie van de motor en regelaars, minder op de overbrenging en het werktuig. Er is dus nog veel potentie voor verbetering.’ Of zoals Imar Doornbos van het ministerie van Economische Zaken het zegt: ‘Er is nog genoeg laaghangend fruit dat geplukt kan worden.’

 

Redactie Ensoc, 18-jun-15

Terug naar overzicht

Energiebeheer en laaghangend fruit

 

Background - ABD