Hummel Energie Advies

Met een goed lichtplan wordt het comfort op de werkvloer verhoogd en vermindert het ziekteverzuim. Droge ogen, gevoeligheid of hoofdpijn komt minder vaak voor bij kantoren waar de verlichting goed is ingesteld. Verlichting in kantoren dient te voldoen aan de NEN EN 12464-1:2011 in die situaties dat er personeel werkt. Dit is vanuit de ARBO zo geregeld. Een goede verlichtingspraktijk moet wel voldoen aan heel wat eisen. Een toelichting…

De NEN EN 12464-1:2011 is een Europese norm die specificeert verlichtingseisen voor mensen die werkzaam zijn in binnenruimten. Deze norm zorgt ervoor dat aan visueel comfort en visuele prestatie wordt bijgedragen. Hierbij wordt wel uitgegaan van personen met een normaal gezichtsvermogen. Alle gebruikelijke visuele taken zijn in aanmerking genomen, ook het werken met beeldschermen. Deze Europese norm geeft eisen voor lichtoplossingen voor de meeste werksituaties in termen van kwantiteit en kwaliteit van verlichting. In aanvulling hierop worden in de norm aanbevelingen gegeven voor een goede verlichtingspraktijk. Gelukkig laat de norm wel ruimte voor enige creativiteit in het lichtontwerp.

zie verder het bronartikel: Link naar Elektrotechniek

Hummel Energie Advies
Hummel Energie Advies
Background - ABD